classiera loader

آگهی های ویژه سایت

آگهی های ویژه در دسته بندی جذاب و در دید بهتر مشتری قرار میگیرد.

انتخاب پکیج آگهی

در زیر میتوانید بهترین پکیج ارسال آگهی را با توجه به نیازتان خریداری و استفاده کنید.

10000تومان

پلان طلایی

برای 30 روز تنها

  • آزمایشی
  • ویژه
  • 10  آگهی های ویژه در دسترس
  • 4  تبلیغات معمولی
  • برای  30  روز تنها
  • 100 درصد مطمئن

3000تومان

پلان برنزی

برای 12 روز تنها

  • 2  آگهی های ویژه در دسترس
  • 2  تبلیغات معمولی
  • برای  12  روز تنها
  • 100 درصد مطمئن